selcuxtu'a

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

i doi selpa'i

tumla noi stuna jemna

i risna fagri

fa lo zazyji'e


i selcuxtu'a

i vercka fi lo nolvri

i ro lo bradi

cu no roi gunta do


i xamsi i cmana

i mlibi'e i blanu tsani do

i melbi fa lo pemci

e lo selpamnunzi'eselsagmei


i lo nunmircai be lo do lanci

cu camgusnunji'a

i lo ra tarci e lo

ra solri ba ba'e na kadbi'o


i doi tumcolsolcolselpamymleba'i

ga'u do jmive fa lo tsani

i va'o lo nu donxai kei mi'a gleki

lo nu mrobi'o se va'u do


File:selcuxtu'a.m4a

lo tolni'o sagvalmei

i doi selpa'i

tumla noi stuna jemna

i risna fagri

fa lo zazyji'e


i selcuxtu'a

i vercka fi lo nolvri

i ro lo bradi

cu no roi gunta do


i xamsi i cmana

i mlibi'e i blanu tsani do

i melbi fa lo pemci

e lo selpamnunzi'eselsagmei


i lo nunmircai be lo do lanci

cu camgusnunji'a

i lo ra tarci e lo

ra solri ba ba'e na manbi'o


i doi tumcolsolcolselpamymleba'i

ga'u do jmive fa lo tsani

i va'o lo nu donxai kei mi'a gleki

lo nu mrobi'o se va'u do