jbovlaste import FrontPage lang no

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

Velkommen til den norske forsiden.

Dette vil for det meste være "notes to self", men hvis det skulle komme flere norske lojbanister hit i fremtiden, er dere selvfølgelig velkomne til å kikke på sidene her.

"Norsk" betyr i denne sammenhengen "bokmål". Beklager til nynorskfanatikere, men alternativet ville vært to språk-id-er, eller fullstendig språkblanding i den norske delen. Videre, jeg er flinkest i bokmål, og siden jeg var her først, er det jeg som får bestemme hvordan det skal gjøres.

jbovlaste import: Oversettelse av gismu-listen lang no

jbovlaste import: Forkortelser lang no

efinitions Or Votes Needed