gambire

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

gambire ji'i civo da .i lo'e gambire cu fadni spatnrubiace bo selpezli ke barda solni'atutra skospa .i le pezli be gy cu relmeikansi'u gi'e centre li pano .i vi le zbepi be le pezli cu jgalu tai lo'e mlatu jgalu .isemu'ibo lo'e ketco gambire be la'o ly" Uncaria tomentosa "ly se valsi zoi sy" u�a de gato "sy .i meljo gambire la'o ly" U. gambir "ly .iji'a jungo gambire la'o ly" U. sinensis "ly .i le xrula be lo'e gambire be'o ji'a cu krasi le zbepi be le pezli .i da poi pezli remei zo'u su'epa boi remei be fi lo boltai ke xrula girzu

ni'o lo'e meljo gambire cu se pilno fi le nu mixre be loi nargrxareka ku joi loi stagrbetle noi spatrpiperi be da be'o pezli be'o xejyzalvi kei .e le skapi pruce .e le nu skagau .i lo'e ketco gambire .e lo'e jungo gambire cu se pilno fi le nu mikce .i loi ketco gambire cu se klesi re da le ka le jilsmi cu mumjintai fa'u vonjintai .i lo'e mumjintai jilsmi gambire cu velmikce gi'e se valsi zoi .abu" sav�ntaro "abu le bangrxacaninka