dzejbofi'e

From Lojban
Jump to navigation Jump to search

dzejbofihe.png

  • lu do na'e gendra tavla sei cusku li'u .i lu ko cpacu lo jbofi'e sei cusku li'u .i lu jy. do ba sidju sei cusku li'u .a'enaisai
  • .i je ua do fipkalte snada uidai
  • .i uinai sai ba'e na'e snada
  • .i uanai ma'i ma go'i
  • .y. ua uinaidai