Changes

Jump to: navigation, search

lojban Ismertető

1,260 bytes removed, 5 years ago
Hogyan tanuld a Lojban-t
 
^Translation of this page is incomplete.^
 
== Lojban - A Logikus Nyelv ==
== ''la lojban po'u le logji bangu'' ==
* {ALINK(aname=>intro)}Bevezetés{ALINK}* {ALINK(aname="why]]Miért lett a Lojban megalkotva?{ALINK} * {ALINK(aname="otheruses]]Egyéb felhasználások{ALINK}* {ALINK(aname="design]]A Lojban tervezése{ALINK} * {ALINK(aname="current]]Jelenlegi állapot és használata{ALINK}* {ALINK(aname="unambiguity]]A Lojban egyértelműsége{ALINK} * {ALINK(aname="sapirwhorf]]A Lojban és a Sapir-Whorf hipotézis{ALINK}* {ALINK(aname="otherling]]Egyéb nyelvészeti alkalmazások{ALINK} * {ALINK(aname="international]]A Lojban mint nemzetközi nyelv{ALINK}* {ALINK(aname="reasons]]Miért kezdd el tanulni a Lojban-t még MOST{ALINK} * {ALINK(aname="how]]Hogyan tanuld a Lojban-t{ALINK}* [[Old Pages: Contact US épj kapcsolatba velünk]] === Bevezetés{ANAME()}intro{ANAME} ===
A '''Lojban''' (/ LOZS-ban /) egy mesterséges nyelv. Eredetileg a projektet "'''Loglan'''"-nak hívta alapítója, '''Dr. James Cooke Brown''', aki '''1955'''-ben kezdte konstruálni a nyelvet, céljai elsősorban a "Loglan"
* A Lojban '''sokféle célra használható''', kreatívtól tudományosig, az elméletitől a gyakorlati célokig.
=== Miért lett a Lojban megalkotva?{ANAME()}why{ANAME} ===
A Lojban eredetileg arra a célra lett kitalálva, hogy támogasson egy kutatást az úgy nevezett '''Sapir-Whorf''' hipotézisről: "egy nyelv felépítése korlátozza a használója gondolkodását".
A Lojban egy természetes nyelv teljes kifejezőképességével rendelkezik, de főbb pontokon különbözik azok struktúrájától. Ez teszi lehetővé használatát tudósok számára hogy támogasson egy kutatást az úgy nevezettmegfigyelhető legyen a kapcsolat nyelv, gondolat, és kultúra között.
'''Sapir-Whorf''' hipotézisről: "egy nyelv felépítése korlátozza a használója gondolkodását".=== Egyéb felhasználások ===
A Lojban emberi nyelvnek lett tervezve, és nem számítógépes nyelvnek. Ebből kifolyólag használható beszélgetésre, írásra, olvasásra, gondolkodásra. Ellenben, lévén sokkal könnyebben feldolgozható számítógéppel mint egy természetes nyelv teljes kifejezőképességével rendelkezik, dea Lojban alapú programok elterjedése valószínűsíthető. Az egyértelmű nyelvtannak és az egyszerű rendszernek köszönhetően könnyen darabolható és feldolgozható, lehetséges a későbbi használata számítógépek és emberek közötti interakció, esetlegesen kommunikáció megvalósítására.
főbb pontokon különbözik azok struktúrájától. Ez teszi lehetővé használatát tudósok számára hogy megfigyelhető legyen a kapcsolat nyelv, gondolat, és kultúra között.  === Egyéb felhasználások{ANAME()}otheruses{ANAME} === A Lojban emberi nyelvnek lett tervezve, és nem számítógépes nyelvnek. Ebből kifolyólag használható beszélgetésre, írásra, olvasásra, gondolkodásra. Ellenben, lévén sokkal könnyebben feldolgozható számítógéppel mint egy természetes nyelv, a Lojban alapú programok elterjedése valószínűsíthető. Az egyértelmű nyelvtannak és az egyszerű rendszernek köszönhetően könnyen darabolható és feldolgozható, lehetséges a későbbi használata számítógépek és emberek közötti interakció, esetlegesen kommunikáció megvalósítására. A Lojban állítmány kompozíciója hasonló az MI-hez, így egy hatékony eszköz lehet az MI feldolgozásban, különösképpen a világról ismert adatok és az azokról létező vélemények/gondolatok tárolásához, értelmezéséhez.
A nyelvészek leginkább a számítógépes fordításokban köztes nyelvként való lehetséges alkalmazása miatt érdeklődnek a Lojban iránt, mások nemzetközi nyelvnek tekintik.
=== A Lojban tervezése{ANAME()}design{ANAME} ===
A Lojban karakterkészlete az alapvető, minden billentyűzeten fellelhető karakterekből áll; a nagybetű ritka; az írásjelek szavakként használatosak. Az írott forma teljesen megfelel a beszélt nyelv hangjainak; a betűzés fonetikus (ez azt jelenti, hogy minden betűhöz egyetlen hang, minden hanghoz csupán egy betű tartozik) és félreérthetetlen, a nyelv áramló hangjai egyedülállóan bontódnak le szavakra. Ezek a tulajdonságok teszik praktikusabbá a beszéd felismerést és átírást. Megtanulni írni és beszélni a Lojbant gyakorlatilag triviális, egyszerű feladat.
A Lojban sokkal egyszerűbb, mint a természetes nyelvek. A nyelvtan nehézsége leginkább a modern programozási nyelvek nehézségéhez mérhető (mint például az ADA). A Lojban kiejtése, betűírása, szóformálása nyelvtani szabályai meghatározottak, és az egész nyelv mentes az ezek alól való kivételektől.
=== Jelenlegi állapot és a használata{ANAME()}current{ANAME} ===
A nyelvről, amit akkor még '''Loglan'''-nak hívtak, először az 1950-es években, Dr. James Cooke Brown publikált írást. Az 1960-as Scientific American "Loglan" c. cikke felhívás volt egy nyelv megalkotásában való segítségre. Akkoriban történt egy lingvisztikai forradalom is; az eredmények által jobban megismertük a természetes nyelveket, ez pedig átalakították a Loglan feltételeit. Az első széles körben közre adott Loglan szótár és nyelv leírás nem jelent meg egészen 1975-ig; ez a leírás hiányos volt, és a folyamatos fejlesztői munka csökkentette a nyelvtanulási kedvet. Számítógépeken azonban elkezdték használni, lehetővé téve hogy a nyelvtant pontosítsák, megszüntessék a bizonytalanságokat és matematikailag bizonyítsák hiányukat; a munka ekkor fejeződött be. 35 éven keresztül, ezt a munkát önkéntesek végezték, mindenféle pénzbeli támogatás nélkül. Most, a nyelv sokadik változata után, az emberek tanulják és használják, amit már '''Lojban'''-nak hívunk (a "logikus-nyelv" alapszavakból Lojban-ul).
1997-ben nagyjából 1200 ember volt a levelezőlistánkon, ebből megközelítőleg 300-an aktívan tanulták a nyelvet. 100-an mutattak képességet a nyelv használatára beszélgetésben, fordításban, vagy írásban, és egy személy volt kellően képzettnek tekinthető ahhoz, hogy folyékonynak tekintsük Lojban használatát. Sokan közülük rendszeresen összegyűlnek Washington DC-ben beszélgetni, és egy éves találkozó/gyűlés is megrendezésre kerül ott minden nyáron. Ez a fejlődés figyelemre méltó, lévén nincs szótár a jelenlegi nyelvhez, és csupán egy tankönyv létezik, szinte jegyzetszerű állapotban; az emberek a nyelv kézikönyvét hazsnálják tanulási anyagnak, és mi több lehetőséget is kialakítottunk a nyelv távolról történő tanítására, hogy ezt a problémát is áthidalhassuk.
=== A Lojban egyértelműsége{ANAME()}unambiguity{ANAME} ===
A Lojban teljesen egyértelmű nyelvtannal, (bizonyítottan számítógépes formális nyelvi elemzések alapján YACC-al), kiejtéssel, és alaktannal (a szavak képzése, formája) rendelkezik. A személy aki Lojban-ul olvas vagy hallja azt, sosem kételkedik abban, hogy milyen szavak és milyen szerepben szerepelnek a mondatban. A Lojban-ban nincsenek hasonló hangalakú szavak különböző jelentéssel (mint például "csukja" és "csuklya"), vagy olyan szavak amelyeknek többféle, egymáshoz nem kapcsolódó jelentése van ("hal"), vagy amelyeknek csupán a leírása különbözik, de kiejtésben egyformák (mint az angolban a kibírhatatlan "its" és "it's").
tapasztalata érzelmi jelentést társít a szavakhoz. Egy friss, kultúrálisan semleges kezdést nyújtva, a Lojban célja hogy minimálisra redukálja ezeknek az egyéni asszociációknak az átvitelét ahogy az emberek megtanulják a nyelvet Szándékosan a legtöbb Lojban szó nem hasonlít más nyelvekben előforduló szavakra; a különbségek segítenek egy új kezdethez. A Lojban hatásos metafora és szóképzési sajátosságai lehetővé teszik hogy könnyen megkülönböztethetőek legyenek a fogalmak, ellenezve az egyedi szavak csoportos jelentését. A Lojban metaforái saját maguk többértelműek - ahogy fogalmak közötti kapcsolatot alakítanak ki -, de a kapcsolatok nem. Ezek a kapcsolatok világosak lehetnek egyértelmű logikai konstrukciók alkalmazásával ha szükséges, vagy maradhatnak bizonytalanok, ha a beszélő úgy kívánja. Hasonlóképpen, egy Lojban kifejezés logikai felépítésének elemei kihagyhatóak, egyszerűsítve a kifejezést, többértelműséget kialakítva. A természetes nyelvekhez képest eltérően ellenben, az olvasó vagy hallgató számára rögtön azonosítható. Tehát mindenféle többértelműség, félreérthetőség as Lojban-ban korlátozva van, erőltetett és felismerhető, a későbbiekben pedig tisztázható ha szükséges.
=== A Lojban és a Sapir-Whorf hipotézis{ANAME()}sapirwhorf{ANAME} ===
Ez a hipotézis kimondja, hogy egy nyelv felépítése, struktúrája kényszeríti a gondolatokat az adott nyelvre, és határok közé szorítja - befolyásolja azt a kultúrát amit használja. Más szavakkal, ha a fogalmak és a szerkezeti minták nehezen kifejezhetőek az adott nyelven, a társadalom és a kultúra amit használja a nyelvet, egyre inkább el fogja kerülni használatukat. Egyének esetleg áttörhetik ezt a "falat", de a társadalom egésze nem fogja. A Sapir-Whorf hipotézis fontos, és sokat vitatott, szociológiai érvként használható a fajelméletek és a szexizmus (ezen kívül számos izmus) legitimálásához vagy ellenzéséhez. Csak példának okáért, az az állítás, hogy a nem kifejezetten nemhez kötött kifejezések hímnemű alakot használnak az Angolban, tehát az angol nép szexista, előfeltételezi hogy a Sapir-Whorf hipotézis igaz. Megérteni a Sapir-Whorf hatásaiban rejlő lehetőségeket könnyebb nemetközi megértéshez vezethet, a kommunikáció és békés konfliktusrendezés elősegítőjeként.
A Lojban-nak nem szükséges bizonyítania vagy megcáfolnia a Sapir-Whorf hipotézist ahhoz, hogy sikeres legyen. Mindazonáltal, ha bizonyítékot szolgáltatna ami alátámasztja ezt a hipotézist, a Lojban valószínűleg az egyik legnagyszerűbb eszközként lenne számontartva az analitikai és kreatív gondolkodás elősegítéséhez.
[[Old Pages: Sapir-Whorf Hypothesis ovábbi anyagok a Sapir-Whorf hipotézisről...]] === Egyéb nyelvészeti alkalmazások{ANAME()}otherling{ANAME} ===
Egy mesterséges nyelv a természetes nyelvek egyszerű modellje. Ugyanolyan kommunikációra használható, de egyszerűbb, szabályosabb, és nagyjából mentes a kultúrális hatásoktól, hátterektől. A legtöbb természetes nyelvhez képest egy mesterséges nyelv nem változott és fejlődött más nyelvekkel való kapcsolat miatt, belső változások sem mentek végbe benne. Ráadásul egy mesterséges nyelv részletei sokkal kidolgozottak lehetnek, a belső struktúrája sokkal ismertebb mint bármely természetes nyelvé.
A nyelvalkotás folyamata sok dolgot tanít nekünk olyan nyelvekről amelyeket talán nem lehet megtanulni. Ha a Lojban még kudarcot is vall, mint nyelv, tanulunk belőle. Mindazonáltal, a Lojban sikereinek mértéke, a potenciál hogy a nyelvekről alkotott nézetek kipróbálhatóak, használata és struktúrája, határtalan. A Lojban feltalálása tulajdonképpen a kísérleti nyelvészet tudományának feltalálása is.
=== A Lojban mint nemzetközi nyelv{ANAME()}international{ANAME} ===
A Lojban talán az első olyan mesterséges nyelv aminek NEM célja közvetlenül versenyezni az Eszperantóval, lévén a Lojban lehetséges sikerei és céljai függetlenek nemzetközi nyelvként való gyakorlati használatától. Természetesen, használjuk is az Eszperantót lévén hozzásegít a Lojban-ról való információk gyors terjesztésében a nem angolul beszélők körében, felgyorsítva azt a fordítási folyamatot, ami akár évtizedeket vehetne igénybe, ha minden célnyelvre közvetlenül kellene lefordítani az anyagokat. A Lojban vonzó perspektívának kínálkozik az Eszperantót használók körében; nem érzik magukat fenyegetve mivel a Lojban-nak elsődlegesen másféle céljai vannak. A Lojban támogatói felismerik, hogy évtizedeket fog igénybe venni a Lojban számára hogy mind számban, mind különbözőségekben elegendően legyenek a beszélői, az Eszperantó használathoz viszonyítva. Időközben, mindkét nyelvi közösség sokat tanulhat egymástól; ez a folyamat pedig már régóta elkezdődött és jelenleg is akítv.
=== Miért kezdd el tanulni a Lojban-t még MOST{ANAME()}reasons{ANAME} ===
Akik a Lojban-nal foglalkoznak, sokat beszélnek arról, hogy hogyan kellene tanítani és terjeszteni a nyelvet. Azok akik írásban használják a nyelvet, hozzájárulnak a szókincs bővüléséhez, és megszilárdítják azokat az elveket amik a használatra vonatkoznak a következő évek során. Azok akik különösképpen aktívak voltak, csatlakoztak a projekt vezetéséhez pár hónappal a bevonásuk után.
Nem szükséges Lojban-t tanulnod minden esetre gyakorlati célokból. Nagyon sok tanuló valójában azért tanulja a Lojban-t, mert egy jó hobbi. A tanulási intellektuálisan ösztönző, és kihívás elé állítja az emberi kommunikációt. A szórakoztatásra kitalált játékok minden előnyével rendelkezik, de hasznos képességeket alakít ki. A tanulását 'szellemi játékszer'-ként használni élvezetes tanulást jelent, de sokkal kevesebb erőfeszítéssel mint más nyelvek esetében. Folyékonyan beszélni a Lojban-t valószínűleg sok száz óra tanulást jelent hónapokig, de már jó eredményeket érhetsz el csupán pár óra tanulás után is. Rögtön használhatod a Lojban-t hobbiból, miközben új tapasztalatokra és gondolkodási képességekre tehetsz szert.
=== Hogyan tanuld a Lojban-t{ANAME()}how{ANAME} ===
Ha esetleg írsz a [http[{{int://www.lojban.org/llg/contact.html he contacting-url}}|The Logical Language Group, Inc.]] nevű szervezetnek, szívesen tájékoztatunk a lehetőségekről, de ezen honlap webes archívumában minden információt megtalálsz amivel rendelkezünk terjeszthető formában. Nyomtatott anyagért 5 USD hozzájárulást kérünk, a bevezető anyagok előállítási költségét fedezendő, (ezt az írást is beleértve), ***will send this package on speculation***. Több száz oldalas kiegészítő anyagok érhetőek el, amiknek az ára a mi költségeink fedezése csupán; egy non-profit szervezet vagyunk, oktatási/tudományos célokkal. Keress meg minket nemzetközi díjszabásért; sokféle lehetőséget kínálunk. Létezik korlátozott lehetőség azok számára is, akik nem tudják megengedni maguknak a fizetést ezekért az anyagokért.
Bátorítjuk az új tanulókat arra, hogy összpontosítsanak a szókincsre. Szinte minden használata a Lojban-nak megköveteli erős ismeretét az alap szókészletnek (1000-2000 szó). Elegendő nyelvtant tanulhatsz hogy képes legyél pár órás beszélgetést fenntartani, de vésd észbe hogy sok órányi szótanulás kell ahhoz, hogy hatásosan használd azt a nyelvtant. Terjesztünk szókártyákat, amik ezzel a ***flash card*** technikával gyorsan tanulható a szókincs. Az ezeken alapuló módszereket adaptáltuk egy számítógépes tanulássegítő Shareware licencű programba, amit "LogFlash"-nek hívnak, jelenleg MS-DOS és MacIntosh rendszerekre érhető el.
Számtalan más módon lehet tanulni a Lojban nyelvtanát, többek között a negyedévenkénti folyóiratunkban szereplő példák tanulmányozásával [[Old Pages: ju'i lobypli ''''[[ju'i lobypli]]'''''|ju'i lobypli ''''ju'i lobypli''''']] vagy a YACC és E-BNF formális nyelvtanok leírásával. Van egy elérhető tájékoztató a nyelvről, [http://www.lojban.org/publications/cll.html [CLL|The Complete Lojban Language]], John Cowan munkája. A jegyzetszerű anyagok (nagyjából 180 oldal) talán a legmegfelelőbbek az önálló tanulásra. Egy Lojban tankönyv már lett írva, ami tükrözi azokat a tanulságokat amiket az első tanulni szándékozók adtak, és kifejezetten arra lett tervezve hogy egyedüli, csoportos, vagy tantermi tanításra is használható legyen. Egy formalisabb 'Lojban szótár' fogja felváltani a jelenleg létező anyagokat a szavakról, szólistákról. Ezen jelenleg még dolgozunk, de az elérhető anyagok lényeges törzsét képezik majd ennek a szótárnak.
Miután a szótár és a tankönyv elkészül, a Lojban nyelv 'be lesz fagyasztva' legalább 5 évig, azután pedig a beszélői fogják alakítani a nyelvet.
Forum:Admin, Forum:CantDelete, Forum:CantEdit, Forum:CantPost, Forum:CantSearch, Forum:CantView, Forum:Mod, Forum:NoSigs, Translators, Users, Bureaucrats, forumadmin, staff, Administrators, translate-proofr, twitter, uploader, Widget editors
38,096
edits

Navigation menu