lojban mooix Test Script

From Lojban
(Redirected from Lojban mooix Test Script)
Jump to navigation Jump to search

Script

~pp~

ma bangu

le cipra ce'o le tolcipra cu pluta le lojbo cipra kumfa

le cmene po le cipra cu binxo zoi zoi test zoi bau la gliban

le cmene po la'o zoi mooix:portfolio/tolcipra zoi cu binxo zoi zoi untest zoi bau la gliban

le cmene po la'o zoi mooix:portfolio/lojbo_cipra_kumfa zoi cu binxo zoi zoi Test Room zoi bau la gliban

klama le cipra

le velski po ti cu binxo lu .i cipra .i ko ba'e toljundi li'u

le velski po ti cu binxo zoi zoi A test room; please ignore. zoi bau la gliban

le re moi cipra kumfa cu snanu

snanu

le cmene po ti cu binxo zoi zoi Second Lojban Test Room zoi bau la gliban

le velski po ti cu binxo lu .i re moi cipra .i ko ba'e sai toljundi li'u

le velski po ti cu binxo zoi zoi A second test room; ignore this too. zoi bau la gliban

cusku lu pe'u do'u ko zukte lo nu lo glico cu zvati kei lo nu zgana bau le bangu ro re mei li'u

pause

zbasu le blanu bolci lo bolci

le cmene po le blanu bolci cu binxo zoi zoi blue ball zoi bau la gliban

le velski po le blanu bolci cu binxo lu .i mutce blanu li'u

le velski po le blanu bolci cu binxo zoi zoi Very blue. zoi bau la gliban

le blanu bolci cu zvati ti

zbasu le mudri jubme lo nilce

le cmene po le mudri jubme cu binxo zoi zoi wooden table zoi bau la gliban

le velski po le mudri jubme cu binxo lu .i marji lo mebli mudri li'u

le velski po le mudri jubme cu binxo zoi zoi Made of beatiful wood. zoi bau la gliban

le mudri jubme cu zvati ti

punji le blanu bolci le cpana be le mudri jubme

viska le mudri jubme

viska le cpana be le mudri jubme

viska

cpacu le blanu bolci poi cpana le mudri jubme

punji le blanu bolci le cnita be le mudri jubme

viska le mudri jubme

viska le cnita be le mudri jubme

viska le cpana be le mudri jubme

viska

cpacu le blanu bolci poi cnita le mudri jubme

punji le blanu bolci le mudri jubme

viska le cipra pilno

selbau la gliban "look at the test user"

berti

klama le tolcipra

cusku lu ko zutke lo nu le glico cu viska gi'e ji'a cliva li'u

pause

daspo la'o zoi mooix:portfolio/mudri_jubme zoi

daspo la'o zoi mooix:portfolio/blanu_bolci zoi

daspo le cipra

daspo la'o zoi mooix:portfolio/lojbo_cipra_kumfa zoi .i daspo la'o zoi mooix:portfolio/tolcipra zoi

daspo la'o zoi mooix:portfolio/re_moi_cipra_kumfa zoi .i daspo la'o zoi mooix:portfolio/south zoi

daspo la'o zoi mooix:portfolio/north zoi

~/pp~

Result As Run On Tue Jul 4 17:16:51 PDT 2006

What The Lojban Test User Saw

~pp~

.i gau mi > ma bangu

.i lo bangu zo'u ka'e pilno la gliban .e la lojban

.i gau mi >

.i gau mi > le cipra ce'o le tolcipra cu pluta le lojbo cipra kumfa

.i finti la'o zoi le lojbo cipra kumfa zoi noi kumfa ku'o fo le kumfa

.i finti la'o zoi le cipra zoi noi pluta ku'o fo le pluta .i la'o zoi le cipra zoi cu pluta le lojbo cipra kumfa ti fi'o farna le

cipra

.i finti la'o zoi le tolcipra zoi noi pluta ku'o fo le pluta .i la'o zoi le tolcipra zoi cu pluta ti le lojbo cipra kumfa fi'o farna

le tolcipra

.i gau mi >

.i gau mi > le cmene po le cipra cu binxo zoi zoi test zoi bau la gliban

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le cmene po la'o zoi mooix:portfolio/tolcipra zoi cu binxo zoi zoi untest zoi bau la gliban

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le cmene po la'o zoi mooix:portfolio/lojbo_cipra_kumfa zoi cu binxo zoi zoi Test Room zoi bau la gliban

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > klama le cipra

.i do cu klama fa'a le cipra

.i do zvati le lojbo cipra kumfa

.i mutce tolcinri simlu stuzi

.i pluta le tolcipra

.i gau mi >

.i gau mi > le velski po ti cu binxo lu .i cipra .i ko ba'e toljundi li'u

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le velski po ti cu binxo zoi zoi A test room; please ignore. zoi bau la gliban

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le re moi cipra kumfa cu snanu

.i finti la'o zoi le re moi cipra kumfa zoi noi kumfa ku'o fo le kumfa

.i finti la'o zoi le snanu zoi noi pluta ku'o fo le pluta .i la'o zoi le snanu zoi cu pluta le re moi cipra kumfa ti fi'o farna le

snanu

.i finti la'o zoi le berti zoi noi pluta ku'o fo le pluta .i la'o zoi le berti zoi cu pluta ti le re moi cipra kumfa fi'o farna le

berti

.i gau mi >

.i gau mi > snanu

.i do cu klama fa'a le snanu

.i do zvati le re moi cipra kumfa

.i mutce tolcinri simlu stuzi

.i pluta le berti

.i gau mi >

.i gau mi > le cmene po ti cu binxo zoi zoi Second Lojban Test Room zoi bau la gliban

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le velski po ti cu binxo lu .i re moi cipra .i ko ba'e sai toljundi li'u

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le velski po ti cu binxo zoi zoi A second test room; ignore this too. zoi bau la gliban

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > cusku lu pe'u do'u ko zukte lo nu lo glico cu zvati kei lo nu zgana bau le bangu ro re mei li'u

.i do cu cusku lu pe'u do'u ko zukte lo nu lo glico cu zvati kei lo nu zgana bau le bangu ro re mei li'u

.i la cipra pilno cu klama ti le lojbo cipra kumfa

.i gau mi > zbasu le blanu bolci lo bolci

.i finti la'o zoi le blanu bolci zoi

.i gau mi >

.i gau mi > le cmene po le blanu bolci cu binxo zoi zoi blue ball zoi bau la gliban

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le velski po le blanu bolci cu binxo lu .i mutce blanu li'u

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le velski po le blanu bolci cu binxo zoi zoi Very blue. zoi bau la gliban

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le blanu bolci cu zvati ti

.i le blanu bolci cu canci

.i le blanu bolci cu tolcanci

.i gau mi >

.i gau mi > zbasu le mudri jubme lo nilce

.i finti la'o zoi le mudri jubme zoi

.i gau mi >

.i gau mi > le cmene po le mudri jubme cu binxo zoi zoi wooden table zoi bau la gliban

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le velski po le mudri jubme cu binxo lu .i marji lo mebli mudri li'u

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le velski po le mudri jubme cu binxo zoi zoi Made of beatiful wood. zoi bau la gliban

.i binxo snada

.i gau mi >

.i gau mi > le mudri jubme cu zvati ti

.i le mudri jubme cu canci

.i le mudri jubme cu tolcanci

.i gau mi > punji le blanu bolci le cpana be le mudri jubme

.i do cu punji le blanu bolci le sefta be le mudri jubme

.i gau mi >

.i gau mi > viska le mudri jubme

.i marji lo mebli mudri

.i fi'o se cpana le mudri jubme do viska

.i le blanu bolci cu zvati

.i gau mi >

.i gau mi > viska le cpana be le mudri jubme

.i do facki lo du'u le blanu bolci cu cpana le mudri jubme

.i gau mi >

.i gau mi > viska

.i do zvati le re moi cipra kumfa

.i re moi cipra .i ko ba'e sai toljundi

.i la cipra pilno .e le mudri jubme .e le blanu bolci cu zvati

.i pluta le berti

.i gau mi > cpacu le blanu bolci poi cpana le mudri jubme

.i do cu lebna le blanu bolci le mudri jubme

.i gau mi >

.i gau mi > punji le blanu bolci le cnita be le mudri jubme

.i do cu punji le blanu bolci le cnita be le mudri jubme

.i gau mi >

.i gau mi > viska le mudri jubme

.i marji lo mebli mudri

.i fi'o se cpana le mudri jubme do viska

.i le blanu bolci cu zvati

.i gau mi >

.i gau mi > viska le cnita be le mudri jubme

.i do ri'a lo nu jgari sisku ni'a le mudri jubme cu facki fi le blanu bolci

.i gau mi >

.i gau mi > viska le cpana be le mudri jubme

.i no da cpana le mudri jubme

.i gau mi >

.i gau mi > viska

.i do zvati le re moi cipra kumfa

.i re moi cipra .i ko ba'e sai toljundi

.i la cipra pilno .e le mudri jubme cu zvati

.i pluta le berti

.i gau mi > cpacu le blanu bolci poi cnita le mudri jubme

.i do cu lebna le blanu bolci le mudri jubme

.i gau mi >

.i gau mi > punji le blanu bolci le mudri jubme

.i do cu punji le blanu bolci le sefta be le mudri jubme

.i gau mi >

.i gau mi > viska le cipra pilno

.i mutce tolmelbi

.i ponse le ruby duck .e le .imsara

.i gau mi >

.i gau mi > selbau la gliban "look at the test user"

A very ugly person.

It is holding the ruby duck, and the document.

.i gau mi >

.i gau mi > berti

.i do cu klama fa'a le berti

.i do zvati le lojbo cipra kumfa

.i cipra .i ko ba'e toljundi

.i pluta le tolcipra .e le snanu

.i gau mi >

.i gau mi > klama le tolcipra

.i do cu klama fa'a le tolcipra

.i do zvati le skami xanri bo munje krasi

.i curve lo ka manku gi'e smaji .i do zvati le canre cmama'a poi se

sruri le xamsi .i la'e di'u nenri lo na'e se tcila manku .i le cmalu

ke mudri fagri cu cpana le cmama'a .i lei fulta je te gusni lerfu cu

cusku lu


fi'i vitke be fi le ba'o nu zasti fa lo sutra sezyze'a lo ka

mencre kei kei ko .e'o rivbi lo nu cpedu lo rinka be lo dubna'e

.i ko zanfri lo vitno

.i mu'o mi'e le kurji

li'u .i le sakci kevna cu pluta le cnita .i le mucti vorme poi nejni lo tergusni cu jibni

.i la turgul cu zvati

.i pluta le cnita .e le tergusni vorme .e le cipra

.i simlu le du'u ve'i frili fa lo nu marji galfi

.i gau mi >

.i gau mi > cusku lu ko zutke lo nu le glico cu viska gi'e ji'a cliva li'u

.i do cu cusku lu ko zutke lo nu le glico cu viska gi'e ji'a cliva li'u

.i la cipra pilno cu klama ti le lojbo cipra kumfa

.i gau mi > daspo la'o zoi mooix:portfolio/mudri_jubme zoi

.i le dacti ba'o zasti

.i gau mi >

.i gau mi > daspo la'o zoi mooix:portfolio/blanu_bolci zoi

.i le dacti ba'o zasti

.i gau mi >

.i gau mi > daspo le cipra

.i le dacti ba'o zasti

.i gau mi >

.i gau mi > daspo la'o zoi mooix:portfolio/lojbo_cipra_kumfa zoi .i daspo la'o zoi mooix:portfolio/tolcipra zoi

.i le dacti ba'o zasti

.i le dacti ba'o zasti

.i gau mi >

.i gau mi > daspo la'o zoi mooix:portfolio/re_moi_cipra_kumfa zoi .i daspo la'o zoi mooix:portfolio/south zoi

.i le dacti ba'o zasti

.i le dacti ba'o zasti

.i gau mi >

.i gau mi > daspo la'o zoi mooix:portfolio/north zoi

.i le dacti ba'o zasti

~/pp~

What The English Test User Saw

~pp~

Lojban Test User goes test.

> test

You go test.

The Test Room.

A test room; please ignore.

Visible exits are: untest, and south.

> south

You go south.

The Second Lojban Test Room.

A second test room; ignore this too.

You see Lojban Test User here.

Visible exits are: north.

The blue ball disappears.

The blue ball appears.

The wooden table vanishes.

The wooden table appears.

Lojban Test User puts the blue ball on to the wooden table.

Lojban Test User takes the blue ball from the wooden table.

Lojban Test User puts the blue ball under the wooden table.

Lojban Test User gropes around under the wooden table.

Lojban Test User takes the blue ball from the wooden table.

Lojban Test User puts the blue ball on to the wooden table.

Lojban Test User goes north.

> north

You go north.

The Test Room.

A test room; please ignore.

Visible exits are: untest, and south.

> untest

You go untest.

The moo entrance.

There is a fire, but other than that there is no light and no

breeze. A hill of sand rises out of a body of water which stretches

into a pure, starless, and unreflective darkness to an unknown size.

It might be outdoors or indoors.

This text floats in the air:

fi'i vitke be fi le ba'o nu zasti fa lo sutra sezyze'a lo ka

mencre kei kei ko .e'o rivbi lo nu cpedu lo rinka be lo dubna'e

.i ko zanfri lo vitno

.i mu'o mi'e le kurji

which is Lojban for "

Welcome to the aftermath of the Singularity. Please refrain from

making requests that cause paradox. Have a nice eternity.

The Management

". A sucking hole leads downward. A glowing door floats in the air nearby.

You see Turgul, and Lojban Test User here.

Visible exits are: down, through the glowing door, and test.

Reality seems thin here.

>

~/pp~