jbovlaste import Oversettelse av gismu-listen lang no: Difference between revisions

From Lojban
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
 
mNo edit summary
Line 1: Line 1:


See [[jbocre: hardliners|hardliners]].
Oversettelsen skal være i det samme formatet som originalen. Det betyr at vi bruker konvensjoner som hakeparentes, x1, x2, semikolon, osv. i stedet for å finne på noe "bedre".
 
Ofte gis det mange synonymer av ett ord. Da skal vi gi forskjellige norske oversettelser av det semantiske området som dekkes av ''alle'' de engelske synonymene.
 
~np~[[jbocre: tool|tool]]~/np~] -> ~np~[[jbocre: redskap|redskap]]~/np~]. Ikke "verktøy", for det høres mer ut som noe som hører hjemme på et verksted (ikke vid nok betydning).
 
~np~<nowiki>[body-part]</nowiki>~/np~] -> ~np~[[jbocre: kroppsdel|kroppsdel]]~/np~]? (Litt usikker på denne)
 
(agent) -> (agent) (det er et grammatikkuttrykk)

Revision as of 16:54, 4 November 2013

Oversettelsen skal være i det samme formatet som originalen. Det betyr at vi bruker konvensjoner som hakeparentes, x1, x2, semikolon, osv. i stedet for å finne på noe "bedre".

Ofte gis det mange synonymer av ett ord. Da skal vi gi forskjellige norske oversettelser av det semantiske området som dekkes av alle de engelske synonymene.

~np~tool~/np~] -> ~np~redskap~/np~]. Ikke "verktøy", for det høres mer ut som noe som hører hjemme på et verksted (ikke vid nok betydning).

~np~[body-part]~/np~] -> ~np~kroppsdel~/np~]? (Litt usikker på denne)

(agent) -> (agent) (det er et grammatikkuttrykk)