jbovlaste import Forkortelser lang no

From Lojban
Revision as of 16:53, 4 November 2013 by Gleki (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

| Engelsk | Norsk | Betydning

| Cf. | Jf. | Jevnfør

| q.v. | s.d. | se dette

| etc. | osv. | og så videre