dzejbofi'e

From Lojban
Revision as of 11:27, 1 June 2020 by Iesk (talk | contribs) (Created page with "Image:dzejbofihe.png *lu do na'e gendra tavla sei cusku li'u .i lu ko cpacu lo jbofi'e sei cusku li'u .i lu jy. do ba sidju sei cusku li'u .a'enaisai *.i j...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

dzejbofihe.png

  • lu do na'e gendra tavla sei cusku li'u .i lu ko cpacu lo jbofi'e sei cusku li'u .i lu jy. do ba sidju sei cusku li'u .a'enaisai
  • .i je ua do fipkalte snada uidai
  • .i uinai sai ba'e na'e snada
  • .i uanai ma'i ma go'i
  • .y.y ua uinaidai