darvin: Difference between revisions

From Lojban
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
 
(Redirected page to jbocre: baupla fuzykamni)
Line 1: Line 1:
 
#REDIRECT [[jbocre: baupla fuzykamni]]
darvin
 
::ro lo jmive pa kampu cu se dzena::
 
::le nu ro ra ji'ercerda simjo'e::
 
::i va'i ra pa cfari cu rarpo'e::
 
::i ie ro ra poi vi terdi se jgena::
 
::i lu'a lo jutsi ca le nu jbena::
 
::cu jgina ke cunso cmadrata lo'e::
 
::jutsi cmima i le so'u matco'e::
 
::cu snada le nu ferti tsiju tcena::
 
::i ri'a bo lo jutsi cu snobi'o::
 
::su'o lo drata jutsi noi nalvi'o::
 
::i selbitfau du'i le nu ba carvi::
 
::i sa'enai di'u le pu'u farvi::
 
::le lircinfo le nincinfo kei mi'o::
 
::pu prije ve ti'icki la tcarls darvin::
 
mi'e xorxes
 
de'i li 1994;01;26

Revision as of 08:26, 5 November 2013