Difference between revisions of "Välkomna!/sv"

From Lojban
Jump to navigation Jump to search
m (Gleki moved page Välkomna! (Svenska) to Välkomna!/sv)
Line 1: Line 1:
Lojban är ett noggrannt konstruerat talspråk med hopp om att kunna ta bort en stor del av tvetydigheten som finns i mänsklig kommunikation. Det gjordes känt av en artikel i Scientific American och refereras till i både science fiction och datorpublikationer. Lojban har skapats i fem decennier av dussintals personer och stöds nu av hundratals.
+
Lojban (uttalas [ˈloʒban]) är ett konstruerat språk baserat på predikatlogik.
  
Det finns många konstgjorda språk, men lojban har ett antal särdrag som gör det unikt:
+
Den här webplatsen är avsedd att dokumentera Lojban och Lojbananvändarnas verksamhet, och även att fungera som officiell webplats för [[Logical Language Group]] (LLG), en ideell organisation som grundades 1987 för att stödja vetenskapliga studier av relationen mellan språk, tanke och mänsklig kultur.
* Lojban är gjort för att användas av människor i kommunikation med varanda, och möjligvis även i framtiden med datorer.
+
==En kort introduktion till Lojban==
* Lojban är tänkt att vara kulturellt neutralt.
+
*Lojban är ett experiment med språk — grammatiken är regelbunden och lättare än de flesta naturliga språk, men komplex sina egna unika sätt. Lojban är även ett experiment med tanken. Det vill se hur de här unika språkstrukturerna påverkar tanke och kognition.
* Grammatiken i lojban baseras principer från predikatlogik.
+
*Lojban låter dig uttrycka dina känslor med ord som kallas [[attitudinals]] (eng. attitydord) och som i grund och botten är talade smileys. Du kan precisera dina känslors grad och intensitet och indikera vilket ord dina känslor härstammar från. Du kan till och med indikera att ditt uttalande var menat som ett skämt, ett snabbt sätt att avleda en dispyt.
* Lojban har en entydig grammatik.
+
*Lojban låter dig kommunicera koncist utan onödiga eller oönskade detaljer. Till exempel så behöver du inte alltid tänka på vilket tempus (dåtid, nutid, framtid) som ska användas för ett verb när det redan är tydligt från sammanhanget. När du vill vara mer precis så kan du lägga till detaljerna, men till skillnad från andra språk så kräver inte Lojban att du gör det.
* Lojban har fonetisk stavning, och ljuden kan bilda ord på bara ett sätt.
+
*Lojban är syntaktiskt otvetydigt. Naturliga språk har ofta tvetydiga meningar — betyder "Vid fyra års ålder dog Anders mormor" att Anders eller mormodern var fyra år när hon dog? Lojban eliminerar systematiskt detta.
* Lojban är enkelt om man jämför med naturliga språk; det är lätt att lära sig.
+
*Lojban har 1342 [[gismu|grundord]] och tillhandahåller även [[lujvo|samansatta ord]] och [[fu'ivla|låneord]]. Dessa ord skapar förutsättningar för en ofantligt stor vokabulär för att beskriva alla mänskliga upplevelser. Lojbans ordförråd expanderar för var dag som går och gemenskapen av talare söker varje dag att förbättra och förfina det.
* Lojban har 1300 grundord som enkelt kan kombineras för att skapa miljontals nya ord.
+
*Lojban kan tolkas av maskinervilket skapar potential för nya undersökningar inom kommunikation med artificiell intelligens och maskinöversättning.
* Lojban är regelbundet; regelerna i språket är utan undantag.
+
*Lojban är kulturellt neutralt, så långt det är möjligt. Grunden för orförrådet skapades med hjälp av en algoritm och ord från de 6 då mest talade språken på jorden för att skapa ett genomsnitt. Lojbangemenskapen strävar efter att behålla den här neutraliteten.
* Lojban försöker ta bort begränsningar för kreativa och klara tankar och kommunikation.
 
* Lojban har många användsningsområden, från det kreativa till det vetenskapliga, från det teoretiska till det praktiska.
 
  
Denna webbplats är den officiella källan till material från The Logical Language Group (LLG), den idéella organisation som har lett utvecklingen av lojban sen 1987.
+
===[[Presenting Lojban|Mer grundläggande information (engelska) ...]]===
  
Som en del av LLG:s engagemang till lojbanisterna, försöker denna webbplats reflektera ett tvärsnitt av det lojban-samhälle som finns utanför LLG. Som tur är finns det för många andra webbplatser om lojban för att webbmastern ska kunna hålla reda på den, så ibland händer det att en sida förbises.
+
== Huvudsakliga resurser för att lära sig Lojban ==
 +
Det finns flera sätt att lära sig Lojban som passar olika individer, men för att hjälpa dig att komma igång så följer några förslag.
 +
=== Officiella resurser ===
 +
* [http://mw.lojban.org/extensions/cll/ Lojbans kompletta grammatik (eng)]. Den här boken kommer att lära dig att läsa och använda Lojban, vad de olika sorternas ord och grammatiska konstruktioner gör, hur du använder och tolkar dem och hur du kan uttrycka dig på Lojban. Den kommer dock inte att lära dig ordförråd, stilar, flöde i tal eller andra aspekter som ingår i att lära sig om och använda ett mänskligt språk.
 +
:'''OBSERVERA:'''  Sedan publikationen av Lojbans kompletta grammatik (CLL) har det tillkommit en ändring till användandet av Lojbans artiklar, vilken kallas [[How to use xorlo|xorlo]]. Dessa förändring förenklar användningen och det nya systemet är inte svårt att förstå. Tänk på detta när du läser i den officiella referensgrammatiken då den publicerades innan xorlo godkändes.<!-- TODO: Add **OFFICIAL** word lists here! -->
 +
=== Inofficiella och kompletterande resurser ===
 +
Diverse inofficiella inlärningsresurser har skapats. Dessa kan vara lättare att börja med för nybörjare.
 +
* [[pronunciation|Uttalsguider]] finns för att hjälpa dig att tala Lojban.
 +
* [https://docs.google.com/presentation/d/1Yrxt9gAtqA_oSDD76Toq8VLSZjjOxJ5rkKsxFs3Cw8E/pub?start=true&loop=false&delayms=5000 Lojban i enkla fraser (eng)], en introduktion till Lojban. Finns även [http://mw.lojban.org/images/d/d1/Lojban._How_to_quickly_create_sentences.pdf som pdf].
 +
* [https://www.youtube.com/watch?v=yZjSTUK3hFI En introduktionsvideo (eng)].
 +
* [[Lojban Wave Lessons|Wave Lessons (eng)]], en populär lärobok.
 +
==== Pågående arbeten ====
 +
* [[The Crash Course (a draft)]], en lärobok under uppbyggnad.
  
Detta betyder att det finns länkar här som pekar andra webbplatser. Många av dessa innehåller material som inte är sanktionerat av LLG. Faktum är att inte ens visst material denna webbplats är officiellt sanktionerat, men det framgår klart vad som är, och vad som inte är, officiellt material.
+
=== Ordböcker ===
 +
*[http://mw.lojban.org/extensions/ilmentufa/i/en/index.html la sutsis] är en ordbok som fungerar offline.
 +
*[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ahngu1CNj7wddFltdkVpZFNLWlQ5dVN1VVpXSnphVVE#gid=0 listan av gismu (grundord) och cmavo (partiklar)] och en [[Simple gismu|lista med enkla definitioner av gismu]] (inofficiell).[http://guskant.github.io/lojbo/gismu-cmavo.html Listorna av gismu och cmavo med definitioner på flera språk i formaten tsv och html].
 +
*[http://jbovlaste.lojban.org/ la jbovlaste] är en väldigt populär flerspråkig ordbok och ordboksredigeringssystem. Nya ord (som samansatta ord eller låneord) som uppfinns hamnar vanligtvis här.
 +
*[https://sites.google.com/site/slovlacukt/file-cabinet slovlacukt] är en annan offlineordbok.
 +
*[http://guskant.github.io/lojbo/stardict.html Stardict-ordböcker några språk] kan användas med [http://goldendict.org/ GoldenDict], [https://itunes.apple.com/us/app/dictionary-universal/id312088272?mt=8 Dictionary Universal] m.fl.
 +
*[[Word frequency lists|Ordlistor ordnade efter hur ofta orden används.]]
 +
* [http://tatoeba.org Tatoeba.org]-databasen har en stor samling av meningar på Lojban (eftersom det är en användarbaserad databas kanske inte alla meningar är korrekta).
 +
=== Mjukvaruverktyg ===
 +
* [http://www.memrise.com/courses/english/lojban/ Memrise.com] är en jättebra plats för att lära sig Lojbanord online. Registrera dig bara på hemsidan, prova några kurser och använd den du tycker bäst om. Alternativt kan du använda [http://ankisrs.net/ Anki] (nedladdningsbar, lekar Lojban kan laddas ner från inifrån programmet).
 +
* [http://mw.lojban.org/extensions/ilmentufa/camxes-exp.html camxes] är en automatisk grammatikkontroll av det du skriver på Lojban (något som är unikt för Lojban bland alla språk som finns!). Den kan hjälpa dig att förstå om din mening är grammatiskt korrekt.
 +
=== [[Learning materials. Secondary links|Andra inlärningsmaterial (eng) ...]] ===
 +
== Kom i kontakt med gemenskapen ==
 +
Lojban talas av en pulserande grupp av talare som skapar litteratur, musik och konst och tillsammans löser frågor rörande Lojban. När webserien [https://www.xkcd.com/191/ xkcd] sa att man måste prata Lojban med Lojbanister talade den om en av Lojbans bästa funktioner.
 +
=== IRC (Internet Relay Chat) ===
 +
IRC låter dig
 +
* hitta vänner,
 +
* öva dig  i att konversera på Lojban i realtid,
 +
* få dina frågor besvarade snabbt när det finns andra inloggade.
 +
[{{Webchat url kiwi}} Anslut dig till chatten i din webbläsare med KiwiIRC-klienten], eller alternativt [{{Webchat url qwebirc}} med QWebIRC-klienten].
  
=Facebook=
+
Här är tre kanaler (chattrum) som visas som tabbar i över väntstra hörnet av chattfönstret:
*https://www.facebook.com/groups/123142394435916/
+
* #lojban för grundläggande diskussion på valfritt språk,
 +
* #ckule för frågor på valfritt språk från nybörjare och
 +
* #jbosnu endast för diskussion helt på Lojban.
 +
Här är en [[IRC cheat sheet|IRC-lathund]] för folk som lär sig Lojban.
 +
 
 +
För avancerade användare: om du har en IRC-klient installerad [[Lojban_IRC#Trickier_ways_of_connecting|kan du använda den]] för att ansluta till [http://freenode.net/ Freenode]-IRC-nätverket (IRC-serverns värdnamn är chat.freenode.net, portnumret är 6667, eller 6697 för en SSL-krypterad session) och gå med i kanalerna ovan.
 +
 
 +
=== Mejllistor ===
 +
{{Quote box |title = Fråga någonting om Lojban<br>på [mailto:[email protected] mejlinglistan för nybörjare] |qalign = center |align  = right |width = 50% |border = 1px |bgcolor = #FAEFCF}}
 +
[http://groups.google.com/group/lojban-beginners/topics The Lojban Beginners Mailing List] (Lojbannybörjarnas mejllista) är till för diskussioner kring att lära sig Lojban. Allt som handlar om att förstå en del av språket, hur man lär sig det bättre, inlärningsverktyg, utlärningssessioner och så vidare är inom ämnet. Ingenting annat är det. Du kan också prenumerera på den genom att skicak din första fråga till [mailto:[email protected] [email protected]]. Vänta tills den är godkänd och andra svarar på den.
 +
 
 +
[http://groups.google.com/group/lojban/topics The Lojban General Mailing List] (Allmänna Lojbanmejlinglistan) är et annat sätt att få svar på dina frågor. Den har cirka 500 prenumeranter och har existerat mer eller mindre fortlöpande sedan 1989. Du kan också prenumerera på den genom att skicka en fråga till [mailto:[email protected] [email protected]].
 +
=== la jbotcan ===
 +
[http://jbotcan.org/ la jbotcan] är ett enkelt bildforum där man lägger upp bilder och kommenterar dem, och diskuterar annat. Stämningen här är väldigt informell. Det finns en version på Lojban och en på Engelska.
 +
=== 3e-partswebplatser ===
 +
Vissa Lojbanister har organiserat sig på flera 3e-partswebbplatser, som till exempel:
 +
 
 +
[[Image:Facebook_Logo_Mini.svg|12px|link=http://facebook.com/groups/Lojban/]] [http://facebook.com/groups/Lojban/ Facebook], [[Image:Google plus icon.svg|12px|link=https://plus.google.com/communities/105661163321603750740]] [https://plus.google.com/communities/105661163321603750740 Google+], [[Image:reddit-12.png|12px|link=http://www.reddit.com/r/lojban/]] [http://www.reddit.com/r/lojban/ Reddit], [[Image:quora.png|12px|link=http://www.quora.com/Lojban]] [http://www.quora.com/Lojban Quora].
 +
=== International Contacts ===
 +
*[[User:Selpahi|la selpa'i]]&nbsp;(engelska, tyska),&nbsp;[mailto:[email protected] [email protected]]
 +
*[[User:Gleki|la gleki]]&nbsp;(engelska, ryska),&nbsp;[mailto:[email protected] [email protected]]
 +
*[[User:Ilmen|la ilmen]]&nbsp;(engelska, franska),&nbsp;[mailto:[email protected] [email protected]]
 +
*[[User:Tsani|la tsani]]&nbsp;(engelska, franska),&nbsp;[mailto:[email protected] [email protected]]
 +
*[[User:xorxes|la xorxes]]&nbsp;(engelska, spanska),&nbsp;[mailto:[email protected] [email protected]]
 +
*[[User:Guskant|la guskant]]&nbsp;(engelska, franska, kinesiska, japanska, esperanto),&nbsp;[mailto:[email protected] [email protected]]
 +
*[[User:Remod|la remod]]&nbsp;(engelska, italienska),&nbsp;[mailto:[email protected] [email protected].com]
 +
=== [[Lojban around the world]] - andra sätt att kommunicera (eng) ... ===
 +
== Nu då? ==
 +
*Skriv dina egna texter (prosa eller poesi) på Lojban, eller översätt andras. Börja skriv på en blogg eller en dagbok.
 +
*Fortsätt att memorisera ord och använd Lojban så mycket som du kan! När du väl vet vilka ord du vill lära dig så kan du testa [[Lojbanic Software|ytterligare memoriseringsprogram]] för att förbättra ditt orförråd.
 +
*Testa att läsa korrekturläst (korrekturläst av minst en annan Lojbanist utöver författaren) [[te gerna la lojban|texter]] på Lojban. Börja med de korta och lätta, och gå vidare till de långa och svåra. Till exempel kan du läsa [[la .teris. po'u lo tirxu cu vitke zi'o le barda tcadu|Tigern Terry]] (du kan lyssna på den här också!), sedan en av Berenstain-björnarnaböckerna, till exempel [[The Berenstain Bears and the Prize Pumpkin]], sedan [[le cmalu noltru|Lilla prinsen]].
 +
* Du kan bidra till [http://jbovlaste.lojban.org/ jbovlaste ordboksgränssnitt] genom att lägga till nya ord. Du kan också översätta några definitioner till något av de många många språk som jbovlaste stöder.
 +
Lojban innebär olika saker för olika människor:
 +
*en lingvistisk nyfikenhet - ett experimentfält för språk
 +
*ett sätt att expandera sitt sinne eller diciplinera sina tankar
 +
*längtan efter att uttrycka sig precist
 +
*ett nytt sätt att se på språk
 +
*ett roligt sätt att kommunicera med vänner, underhållning, en utmaning, konst, mjukvaruapplikationer ... listan kan göras lång!
 +
Vad kommer Lojban innebära för dig?
 +
===[[What's next?|Mer information (eng) ...]]===
 +
<noinclude>[[Category:tadni]][[Category:nu jikca]][[Category:jbopre]]</noinclude>__NOTOC__

Revision as of 09:00, 17 May 2015

Lojban (uttalas [ˈloʒban]) är ett konstruerat språk baserat på predikatlogik.

Den här webplatsen är avsedd att dokumentera Lojban och Lojbananvändarnas verksamhet, och även att fungera som officiell webplats för Logical Language Group (LLG), en ideell organisation som grundades 1987 för att stödja vetenskapliga studier av relationen mellan språk, tanke och mänsklig kultur.

En kort introduktion till Lojban

 • Lojban är ett experiment med språk — grammatiken är regelbunden och lättare än de flesta naturliga språk, men komplex på sina egna unika sätt. Lojban är även ett experiment med tanken. Det vill se hur de här unika språkstrukturerna påverkar tanke och kognition.
 • Lojban låter dig uttrycka dina känslor med ord som kallas attitudinals (eng. attitydord) och som i grund och botten är talade smileys. Du kan precisera dina känslors grad och intensitet och indikera vilket ord dina känslor härstammar från. Du kan till och med indikera att ditt uttalande var menat som ett skämt, ett snabbt sätt att avleda en dispyt.
 • Lojban låter dig kommunicera koncist utan onödiga eller oönskade detaljer. Till exempel så behöver du inte alltid tänka på vilket tempus (dåtid, nutid, framtid) som ska användas för ett verb när det redan är tydligt från sammanhanget. När du vill vara mer precis så kan du lägga till detaljerna, men till skillnad från andra språk så kräver inte Lojban att du gör det.
 • Lojban är syntaktiskt otvetydigt. Naturliga språk har ofta tvetydiga meningar — betyder "Vid fyra års ålder dog Anders mormor" att Anders eller mormodern var fyra år när hon dog? Lojban eliminerar systematiskt detta.
 • Lojban har 1342 grundord och tillhandahåller även samansatta ord och låneord. Dessa ord skapar förutsättningar för en ofantligt stor vokabulär för att beskriva alla mänskliga upplevelser. Lojbans ordförråd expanderar för var dag som går och gemenskapen av talare söker varje dag att förbättra och förfina det.
 • Lojban kan tolkas av maskinervilket skapar potential för nya undersökningar inom kommunikation med artificiell intelligens och maskinöversättning.
 • Lojban är kulturellt neutralt, så långt det är möjligt. Grunden för orförrådet skapades med hjälp av en algoritm och ord från de 6 då mest talade språken på jorden för att skapa ett genomsnitt. Lojbangemenskapen strävar efter att behålla den här neutraliteten.

Mer grundläggande information (engelska) ...

Huvudsakliga resurser för att lära sig Lojban

Det finns flera sätt att lära sig Lojban som passar olika individer, men för att hjälpa dig att komma igång så följer några förslag.

Officiella resurser

 • Lojbans kompletta grammatik (eng). Den här boken kommer att lära dig att läsa och använda Lojban, vad de olika sorternas ord och grammatiska konstruktioner gör, hur du använder och tolkar dem och hur du kan uttrycka dig på Lojban. Den kommer dock inte att lära dig ordförråd, stilar, flöde i tal eller andra aspekter som ingår i att lära sig om och använda ett mänskligt språk.
OBSERVERA: Sedan publikationen av Lojbans kompletta grammatik (CLL) har det tillkommit en ändring till användandet av Lojbans artiklar, vilken kallas xorlo. Dessa förändring förenklar användningen och det nya systemet är inte svårt att förstå. Tänk på detta när du läser i den officiella referensgrammatiken då den publicerades innan xorlo godkändes.

Inofficiella och kompletterande resurser

Diverse inofficiella inlärningsresurser har skapats. Dessa kan vara lättare att börja med för nybörjare.

Pågående arbeten

Ordböcker

Mjukvaruverktyg

 • Memrise.com är en jättebra plats för att lära sig Lojbanord online. Registrera dig bara på hemsidan, prova några kurser och använd den du tycker bäst om. Alternativt kan du använda Anki (nedladdningsbar, lekar på Lojban kan laddas ner från inifrån programmet).
 • camxes är en automatisk grammatikkontroll av det du skriver på Lojban (något som är unikt för Lojban bland alla språk som finns!). Den kan hjälpa dig att förstå om din mening är grammatiskt korrekt.

Andra inlärningsmaterial (eng) ...

Kom i kontakt med gemenskapen

Lojban talas av en pulserande grupp av talare som skapar litteratur, musik och konst och tillsammans löser frågor rörande Lojban. När webserien xkcd sa att man måste prata Lojban med Lojbanister talade den om en av Lojbans bästa funktioner.

IRC (Internet Relay Chat)

IRC låter dig

 • hitta vänner,
 • öva dig i att konversera på Lojban i realtid,
 • få dina frågor besvarade snabbt när det finns andra inloggade.

Anslut dig till chatten i din webbläsare med KiwiIRC-klienten, eller alternativt med QWebIRC-klienten.

Här är tre kanaler (chattrum) som visas som tabbar i över väntstra hörnet av chattfönstret:

 • #lojban för grundläggande diskussion på valfritt språk,
 • #ckule för frågor på valfritt språk från nybörjare och
 • #jbosnu endast för diskussion helt på Lojban.

Här är en IRC-lathund för folk som lär sig Lojban.

För avancerade användare: om du har en IRC-klient installerad kan du använda den för att ansluta till Freenode-IRC-nätverket (IRC-serverns värdnamn är chat.freenode.net, portnumret är 6667, eller 6697 för en SSL-krypterad session) och gå med i kanalerna ovan.

Mejllistor

Fråga någonting om Lojban
mejlinglistan för nybörjare

The Lojban Beginners Mailing List (Lojbannybörjarnas mejllista) är till för diskussioner kring att lära sig Lojban. Allt som handlar om att förstå en del av språket, hur man lär sig det bättre, inlärningsverktyg, utlärningssessioner och så vidare är inom ämnet. Ingenting annat är det. Du kan också prenumerera på den genom att skicak din första fråga till [email protected]. Vänta tills den är godkänd och andra svarar på den.

The Lojban General Mailing List (Allmänna Lojbanmejlinglistan) är et annat sätt att få svar på dina frågor. Den har cirka 500 prenumeranter och har existerat mer eller mindre fortlöpande sedan 1989. Du kan också prenumerera på den genom att skicka en fråga till [email protected].

la jbotcan

la jbotcan är ett enkelt bildforum där man lägger upp bilder och kommenterar dem, och diskuterar annat. Stämningen här är väldigt informell. Det finns en version på Lojban och en på Engelska.

3e-partswebplatser

Vissa Lojbanister har organiserat sig på flera 3e-partswebbplatser, som till exempel:

Facebook Logo Mini.svg Facebook, Google plus icon.svg Google+, reddit-12.png Reddit, quora.png Quora.

International Contacts

Lojban around the world - andra sätt att kommunicera (eng) ...

Nu då?

 • Skriv dina egna texter (prosa eller poesi) på Lojban, eller översätt andras. Börja skriv på en blogg eller en dagbok.
 • Fortsätt att memorisera ord och använd Lojban så mycket som du kan! När du väl vet vilka ord du vill lära dig så kan du testa ytterligare memoriseringsprogram för att förbättra ditt orförråd.
 • Testa att läsa korrekturläst (korrekturläst av minst en annan Lojbanist utöver författaren) texter på Lojban. Börja med de korta och lätta, och gå vidare till de långa och svåra. Till exempel kan du läsa Tigern Terry (du kan lyssna på den här också!), sedan en av Berenstain-björnarnaböckerna, till exempel The Berenstain Bears and the Prize Pumpkin, sedan Lilla prinsen.
 • Du kan bidra till jbovlaste ordboksgränssnitt genom att lägga till nya ord. Du kan också översätta några definitioner till något av de många många språk som jbovlaste stöder.

Lojban innebär olika saker för olika människor:

 • en lingvistisk nyfikenhet - ett experimentfält för språk
 • ett sätt att expandera sitt sinne eller diciplinera sina tankar
 • längtan efter att uttrycka sig precist
 • ett nytt sätt att se på språk
 • ett roligt sätt att kommunicera med vänner, underhållning, en utmaning, konst, mjukvaruapplikationer ... listan kan göras lång!

Vad kommer Lojban innebära för dig?

Mer information (eng) ...