Talk:pa lisri be lo se du'u pu zu ku lo lojbo cu canre kakpa

From Lojban
Revision as of 10:15, 2 June 2020 by Iesk (talk | contribs) (Created page with "ni'o spaji facki fi lo sfaile be lo lisri tergerna ku ca'o lo nu lanli lo nalni'o skami sfaile fukpi .i na'e birti lo du'u ma kau finti ~~~~")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ni'o spaji facki fi lo sfaile be lo lisri tergerna ku ca'o lo nu lanli lo nalni'o skami sfaile fukpi .i na'e birti lo du'u ma kau finti mu'o mi'e .iesk. 10:15, 2 June 2020 (UTC)