3000 traji vajni valsi

From Lojban
Revision as of 11:30, 13 December 2013 by Gleki (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Answers to exercises.

Exercise 3

Where are these places?

 1. .nu,IORK.
 2. .romas.
 3. .xavanas.
 4. .kardif.
 5. .beidjin.
 6. .ANkaras.
 7. .ALbekerkis.
 8. .vankuver.
 9. .keiptaun.
 10. .taibeis.
 11. .bon.
 12. .delis.
 13. .nis.
 14. .atinas.
 15. .lidz.
 16. .xelsinkis.
Exercise 4

Lojbanise the following names:

 1. John
 2. Melissa
 3. Amanda
 4. Matthew
 5. Michael
 6. David Bowie
 7. Jane Austen
 8. William Shakespeare
 9. Sigourney Weaver
 10. Richard Nixon
 11. Istanbul
 12. Madrid
 13. Tokyo
 14. San Salvador