ಲೊಜ್ಬಾನ್: Difference between revisions

From Lojban
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
m (Gleki moved page Old Pages: ಲೊಜ್ಬಾನ್ to jbocre: ಲೊಜ್ಬಾನ್ without leaving a redirect: Text replace - "Old Pages: " to "jbocre: ")
Line 1: Line 1:


||On Houses|
{BOX(title="ಸಮುದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು" width="27%" float="right" class="community-activity]]


Then a mason came forth and said, "Speak to us of Houses."|
{rss id=>3, max=>3, showtitle=>0, icon=>http://jbotcan.org/favicon.ico}


And he answered and said:|
{rss id=>4, max=>3, showtitle=>0, icon=>http://identi.ca/favicon.ico}


Build of your imaginings a bower in the wilderness ere you build a house within the city walls.|
{rss id=>5, max=>3, showtitle=>0, icon=>http://twitter.com/favicon.ico}


For even as you have home-comings in your twilight, so has the wanderer in you, the ever distant and alone.|
{BOX}


Your house is your larger body.|
{img attId="817" thumb="y" height="40%" imalign="right" align="right" stylebox="border" desc="Lojban class at Logfest 2011, San Mateo, California, USA. "}


It grows in the sun and sleeps in the stillness of the night; and it is not dreamless. Does not your house dream? And dreaming, leave the city for grove or hilltop?|
ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಒಂದು ಆಡುವ ಭಾಷೆ. ಇದು ಮಾನವ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂದ್ಗಿದತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ಪರಿಣಿತರು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.


Would that I could gather your houses into my hand, and like a sower scatter them in forest and meadow.|
ಲೊಜ್ಬಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ:


Would the valleys were your streets, and the green paths your alleys, that you might seek one another through vineyards, and come with the fragrance of the earth in your garments.|
* ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
* ಲೊಜ್ಬಾನ್‌ನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ .


But these things are not yet to be.|
* ಲೊಜ್ಬಾನ್‌ನ ವ್ಯಾಕರಣ ಸರಳವಾಗಿ ಸಂದೇಹ ರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತರ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಲೊಜ್ಬಾನ್‌ನ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು ಶಬ್ದಗಳ ಸ್ವರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡದಂತಿದೆ.


In their fear your forefathers gathered you too near together. And that fear shall endure a little longer. A little longer shall your city walls separate your hearths from your fields.|
* ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಲೊಜ್ಬಾನ್ ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು.
* ಲೊಜ್ಬಾನ್‌ನ ೧೩೦೦ ಮೂಲ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪದಗಳ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.


And tell me, people of Orphalese, what have you in these houses? And what is it you guard with fastened doors?|
* ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪವಾದಗಳು ಅಡಗಿಲ್ಲ.
* ಸೃಜನಾತ್ಮಕ, ನೇರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.


Have you peace, the quiet urge that reveals your power?|
* ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲತೆವರೆಗೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.


Have you remembrances, the glimmering arches that span the summits of the mind?|
ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆಯ ತುಣುಕನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರಿ. ಈ ಪುಟವನ್ನು ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.


Have you beauty, that leads the heart from things fashioned of wood and stone to the holy mountain?|
ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಓದಿ.


Tell me, have you these in your houses?|
ತಾರ್ಕಿಕ ಭಾಷಾ ತಂಡ


Or have you only comfort, and the lust for comfort, that stealthy thing that enters the house a guest, and becomes a host, and then a master?|
=== ಸುದ್ದಿ ===


Ay, and it becomes a tamer, and with hook and scourge makes puppets of your larger desires.|
*{ALINK(pagename=>What's New?,aname=>6January2011)}6 January 2011 {ALINK}All four Lojban Wave lessons have been translated into Polish and are available on [https://docs.google.com/document/pub?id=12wcGRHA08yMlJoGPjFw1z4kQq-HNi0_dpGIJ2cu3VFM oogleDocs]. {ALINK(pagename=>What's New?,aname=>6January2011)}  More... {ALINK}


Though its hands are silken, its heart is of iron.|
*{ALINK(pagename=>What's New?,aname=>18December2010)}18 December 2010 {ALINK} Are you a newbie and ready for your first read? Are you more experienced and would like to take on the challenge of introducing your children to a story in Lojban?  Either way, you'll want to take a look at a new translation by [[Old Pages: ailto:[email protected] emo Dentato]] of [http://www.lojban.org/tiki/tiki-download_wiki_attachment.php?attId=784 f I had a Pet Dinosaur] by Gil Robles. {ALINK(pagename=>What's New?,aname=>18December2010)}  More... {ALINK}


It lulls you to sleep only to stand by your bed and jeer at the dignity of the flesh.|
*{ALINK(pagename=>What's New?,aname=>25November2010)}25 November 2010 {ALINK} Today, [[Old Pages: ailto:[email protected] an Szejko]] (ianek) gave a short presentation on Lojban to students at the renowned Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics of the University of Warsaw in Poland. {ALINK(pagename=>What's New?,aname=>25November2010)} More... {ALINK}


It makes mock of your sound senses, and lays them in thistledown like fragile vessels.|
[[Old Pages: What's New? ore news, more details...]]
 
Verily the lust for comfort murders the passion of the soul, and then walks grinning in the funeral.|
 
But you, children of space, you restless in rest, you shall not be trapped nor tamed.|
 
Your house shall be not an anchor but a mast.|
 
It shall not be a glistening film that covers a wound, but an eyelid that guards the eye.|
 
You shall not fold your wings that you may pass through doors, nor bend your heads that they strike not against a ceiling, nor fear to breathe lest walls should crack and fall down.|
 
You shall not dwell in tombs made by the dead for the living.|
 
And though of magnificence and splendour, your house shall not hold your secret nor shelter your longing.|
 
For that which is boundless in you abides in the mansion of the sky, whose door is the morning mist, and whose windows are the songs and the silences of night.| ||
 
||[[jbocre: T|The Prophet]] |le prije ctuca / le pijyctu (the wise teacher)
 
[[jbocre: The Prophet: The Coming of the Ship]] |.i nu selklama le bloti
 
[[jbocre: The Prophet: On Love]] |lo ka prami
 
[[jbocre: The Prophet: On Marriage]] |lo nu speni
 
[[jbocre: The Prophet: On Children]] |lo  panzi
 
[[jbocre: The Prophet: On Giving]] |lo nu dunda
 
[[jbocre: The Prophet: On Eating and Drinking]] |lo nu citka je pinxe
 
[[jbocre: The Prophet: On Work]] |lo zu'o gunka
 
[[jbocre: The Prophet: On Joy and Sorrow]] |lo li'i gleki je badri
 
[[jbocre: The Prophet: On Houses]] |lo zdani
 
[[jbocre: The Prophet: On Clothes]] |lo taxfu
 
[[jbocre: The Prophet: On Buying and Selling]] |lo nu tevecnu je vecnu
 
[[jbocre: The Prophet: On Crime and Punishment]] |lo zekri .e lo nu sfasa
 
[[jbocre: The Prophet: On Laws]] |lo flalu
 
[[jbocre: The Prophet: On Freedom]] |lo za'i zifre
 
[[jbocre: The Prophet: On Reason and Passion]] | lo nu krinu pensi .e lo se cinmo
 
[[jbocre: The Prophet: On Pain]] | lo nu dunku
 
[[jbocre: The Prophet: On Self-Knowledge]] | lo nu sevzi djuno
 
[[jbocre: The Prophet: On Teaching]] | lo nu ctuca
 
[[jbocre: The Prophet: On Friendship]] | lo nu pendo
 
[[jbocre: The Prophet: On Talking]] | lo nu tavla
 
[[jbocre: The Prophet: On Time]] | lo temci
 
[[jbocre: The Prophet: On Good and Evil]] | lo ka vrude .e lo ka pacna
 
[[jbocre: The Prophet: On Prayer]] | lo nu jdaselsku
 
[[jbocre: The Prophet: On Pleasure]] | lo za'i pluka
 
[[jbocre: The Prophet: On Beauty]] | lo ka melbi
 
[[jbocre: The Prophet: On Religion]] | lo lijde
 
[[jbocre: The Prophet: On Death]] | lo nu morsi
 
[[jbocre: The Prophet: The Farewell]] | le nu cusku zo co'o||

Revision as of 09:01, 15 January 2014

{BOX(title="ಸಮುದಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು" width="27%" float="right" class="community-activity]]

{rss id=>3, max=>3, showtitle=>0, icon=>http://jbotcan.org/favicon.ico}

{rss id=>4, max=>3, showtitle=>0, icon=>http://identi.ca/favicon.ico}

{rss id=>5, max=>3, showtitle=>0, icon=>http://twitter.com/favicon.ico}

{BOX}

{img attId="817" thumb="y" height="40%" imalign="right" align="right" stylebox="border" desc="Lojban class at Logfest 2011, San Mateo, California, USA. "}

ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಒಂದು ಆಡುವ ಭಾಷೆ. ಇದು ಮಾನವ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂದ್ಗಿದತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಲವಾರು ಪರಿಣಿತರು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಲೊಜ್ಬಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ:

 • ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
 • ಲೊಜ್ಬಾನ್‌ನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ .
 • ಲೊಜ್ಬಾನ್‌ನ ವ್ಯಾಕರಣ ಸರಳವಾಗಿ ಸಂದೇಹ ರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತರ್ಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಲೊಜ್ಬಾನ್‌ನ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು ಶಬ್ದಗಳ ಸ್ವರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡದಂತಿದೆ.
 • ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಲೊಜ್ಬಾನ್ ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು.
 • ಲೊಜ್ಬಾನ್‌ನ ೧೩೦೦ ಮೂಲ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪದಗಳ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
 • ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪವಾದಗಳು ಅಡಗಿಲ್ಲ.
 • ಸೃಜನಾತ್ಮಕ, ನೇರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲತೆವರೆಗೆ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆಯ ತುಣುಕನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರಿ. ಈ ಪುಟವನ್ನು ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಲೊಜ್ಬಾನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಓದಿ.

ತಾರ್ಕಿಕ ಭಾಷಾ ತಂಡ

ಸುದ್ದಿ

 • {ALINK(pagename=>What's New?,aname=>6January2011)}6 January 2011 {ALINK}All four Lojban Wave lessons have been translated into Polish and are available on oogleDocs. {ALINK(pagename=>What's New?,aname=>6January2011)} More... {ALINK}
 • {ALINK(pagename=>What's New?,aname=>18December2010)}18 December 2010 {ALINK} Are you a newbie and ready for your first read? Are you more experienced and would like to take on the challenge of introducing your children to a story in Lojban? Either way, you'll want to take a look at a new translation by Old Pages: ailto:[email protected] emo Dentato of f I had a Pet Dinosaur by Gil Robles. {ALINK(pagename=>What's New?,aname=>18December2010)} More... {ALINK}
 • {ALINK(pagename=>What's New?,aname=>25November2010)}25 November 2010 {ALINK} Today, Old Pages: ailto:[email protected] an Szejko (ianek) gave a short presentation on Lojban to students at the renowned Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics of the University of Warsaw in Poland. {ALINK(pagename=>What's New?,aname=>25November2010)} More... {ALINK}

Old Pages: What's New? ore news, more details...